as_home_150.jpg
 

Spitalul de Urgență Călărași

Incepând cu anul 2010, au fost derulate proiecte “E-sănătate: un serviciu în beneficiul cetăţeanului“, co-finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu MCSI – OIPSI (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale).

Beneficiarii sunt reprezentați de entitățile implicate în procesul furnizării de servicii medicale:

 • Pacient;
 • Personal medical;
 • Personal administrativ;
 • Furnizori de materiale și medicamente;
 • Instituții cu rol decizional la nivel local și național.

Calitatea actului medical oferit cetăţenilor din judeţul în care se derulează proiectul este mult îmbunătățită prin crearea unui dosar electronic al pacientului, care cuprinde un istoric detaliat al afecțiunilor și tratamentelor acestuia, precum şi prin facilitarea accesării acestuia de către pacienți. Acest proces va continua prin îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor şi soluţiilor informatice existente, astfel încât să se realizeze consolidarea unei platforme informatice unică de administrare a bazei de date a pacienţilor, precum și de prelucrare şi transfer a informaţiilor referitoare la aceştia.

 • Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi şi Spitalul Municipal Olteniţa către Spitalul Orăşenesc Lehliu Gară;
 • Spitalul Județean Buzău, Spitalul Municipal Râmnicu Sărat și Spitalul Orășenesc Nehoiu;
 • Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul Curtea de Argeș și Spitalul Costești.

Obiective principale:

 • Creearea unui Sistem de Gestiune al Dosarului Electronic al Pacientului la nivel județean –  integrează sistemele informatice ale instituțiilor implicate în acest proiect și în activitățile medicale;
 • Dezvoltarea unei baze de date medicale centralizate;
 • Accesibilitate a informațiilor pentru cetățean.

Etapele proiectului

Implementarea soluției informatice a inclus și livrarea, instalarea și configurarea echipamentului hardware care să o poată susține. Arhitectura propusă este modulară, pentru a putea ulterior extinde sistemul, cu minim de efort și modificări, independent de numărul de module deja existente.

Etapa 1: Livrarea și instalarea echipamentelor hardware și licențelor COTS pentru susținerea soluției integrate;

 • Furnizarea de echipamente hardware necesare (stații de lucru, servere) și realizarea rețelei informatice;
 • Livrarea de  licențe pentru sistemele de operare aferente tuturor serverelor/aplicațiilor din configurația ofertată atât la nivel central cât și la nivel regional/local.

Etapa 2: Dezvoltarea aplicației conform legilor și modificărilor legislative în vigoare și de implementare a sistemului integrat conform metodologiei aplicate de către integrator în cadrul proiectelor sale;

Etapa  3:  Instruire;

Etapa 4:  Asistență tehnică și suport cu rolul prevenirii și remedierii defecțiunilor și anomaliilor apărute.

Sistemul este modular și cuprinde:  

 • Inregistrare pacient- fișă unică a pacientului;
 • Farmacie – gestionare rețete, statistici stocuri de medicamente, istoric medicamente/pacient;
 •  Aprovizionare
 • Alocarea centralizată a rațiilor de mâncare pentru pacienții existenți;
 • Configurarea meniului zilnic în funcție de afecțiunile fiecărui pacient;
 • Previzionarea cerințelor alimentare pentru perioada următoare prin luarea în considerare a stocurilor existente;
 • Generarea automată a comenzilor pentru furnizorii de medicamente pentru fiecare produs.
 • Laborator – gestionează cererile de teste medicale și costurile acestora și creează fișa unică de testare a pacientului;
 • Raportare
  • permite raportarea în formate diferite (MDB – conform cerințelor SNSPMS, și XML, conform cerințelor Caselor de Asigurări de Sănătate);
  • Unelte flexibile de configurare rapoarte, fiecare utilizator putând defini și configura caracteristica și metoda de vizualizare pentru rapoarte;

Portalul oferă informații cu privire la activitatea instituțiilor medicale implicate în proiect.

 • Evidența pacienților;
 • Acces la informațiile legate de Fișa electronică de sănătate (EHR);
 • Serviciu de informare pacienți (orare, notificări);
 • Servicii medicale la distanță – instruire continuă a comunității medicale și posibilitatea de diagnosticare la distanță.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.