as_home_150.jpg
 

Spitalul Clinic “Sf. Maria” București

Scopul acestui proiect este de a construi un Sistem informatic medical integrat pentru Spitalul Clinic “Sf. Maria”, umărindu-se în special:

 1. Satisfacerea nevoilor personalului spitalului funcție de activitățile profesionale ale acestora;
 2. Utilizarea sistemului ca instrument administrativ pentru toate activitățile de îngrijire și tratament ale spitalului, de la internarea până la externarea pacientului;
 3. Utilizarea sistemului ca și instrument financiar pentru planificarea, reglarea și gestiunea veniturilor și cheltuielilor spitalului;
 4. Suport pentru managementului spitalului în luarea deciziilor în activitățile medicale și financiare zilnice;
 5. Garantarea către Spitalul Clinic Sf. Maria a prestării unor servicii de înaltă calitate atât pe durata de implementare a proiectului, cât și ulterior dării în producție;
 6. Certificarea faptului că sistemul ofertat este compliant cu toate standardele internaționale, protocoalele, specificațiile și cerințele sistemului;

Abordarea de realizare a fost de tip „turn-key” și a presupus livrarea tuturor componentelor soluției după cum urmează:

1. amenajarea unei incinte de tip DataCenter cu următoarele facilități:

 • climatizare;
 • alimentare securizată cu energie electrică;
 • subsistemul electric independent;
 • sistem de prevenire și stingere a incendiilor;
 • acces securizat restricționat pe bază de cartelă.

2. furnizarea tuturor echipamentelor hardware (servere, storage) necesare aplicației precum și a echipamentelor active și pasive aferente soluției de comunicații;

3. realizarea rețelei de comunicații care asigură interconectarea tuturor echipamentelor soluției, precum și accesul acestora în exterior;

4. Implementarea adaptată la cerințele specifice ale Spitalului Clinic “Sf. Maria” a unui Sistem informatic medical integrat care conține următoarele subsisteme:

 • Subsistemul informatic medical SIVMED care acoperă necesitățile de evidență, coordonare și control al activităților medicale, administrative și financiare care se desfășoară în spital. Sistemul urmărește creșterea calității actului medical adresat pacientului, reducerea costurilor de administrare și optimizarea fluxului de activitate al instituției.
 • Subsistemul informatic de gestiune a resurselor SIVECO Applications, o soluție de tip ERP dezvoltată integral în România și adaptată specificului românesc;
 • Subsistemul de Portal Informatic Medical al cărui scop este de a crea un spațiu virtual modern, care să ofere instrumente diverse și suport pentru colaborarea între personalul medical, pacienți și cetățeni.
 • Management Information System care reprezintă o suită integrată de instrumente de analiză pentru analiștii și factorii cu funcții decizionale din cadrul spitalului.

5. Instruirea administratorilor și a utilizatorilor finali;

6. Asistență tehnică în perioada intrării în producție a sistemului și garanție de 1 an pentru sistemul informatic începând cu data acceptanței parțiale a fiecărei componente software.

 

 

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.