AS-roa.jpg
 

Transporturi

Domeniul transporturilor necesită customizări speciale, din punct de vedere informatic, deoarece are necesităţi specifice. Pentru a ne alinia la cerinţele europene, am dezvoltat și implementat pentru Autoritatea Navală Română, sisteme informatice integrate, moderne, care să devină un real sprijin  în activitatea de administrare a traficului naval, în condiţii de siguranţă și eficienţă.

Urmând directivele europene, politica de dezvoltare în domeniul transporturilor, s-a axat începând cu 2007, pe asigurarea unei infrastructuri şi a unor servicii de transport moderne şi durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. In ceea ce privește domeniul naval, priorităţile în acest moment se axează pe modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval, asigurarea siguranţei traficului, concomitent cu consolidarea porturilor ca centre logistice intermodale. Securitatea pe mare în scopul protecţiei pasagerilor şi membrilor echipajului, ca şi a mediului marin şi a regiunilor de coastă, constituie un element esenţial al politicii în materie de transporturi maritime.

Beneficiarul proiectelor dezvoltate pe zona transporturi este Autoritatea Navala Romana.

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.