AS-tre.jpg
 

Mediu

Protecţia mediului reprezintă o componentă vitală, susţinută prin strategii coerente de aliniere la cerinţele UE, gestionate de către entităţile administrative la nivel local, regional și naţional. Crearea unei viziuni integrate a politicilor de mediu la nivel naţional, regional și local, nu pot fi  însă realizate fără un suport tehnic modern, de aceea s-a simţit nevoia dezvoltării unor soluţii informatice complexe, pentru a sprijini demersurile strategice în acest domeniu.

Conform reglementărilor europene, politica în domeniul mediului vizează protecţia acestuia, ameliorarea calităţii sale, utilizarea prudentă și raţională a resurselor naturale și promovarea măsurilor la nivel internaţional privind rezolvarea problemelor mediului de dimensiuni regionale și mondiale. Instrumentele utilizate sunt dispoziţii legislative, în special directive fixând norme de calitate de mediu (niveluri de poluare); norme aplicabile procedurilor industriale (norme de emisii, de concepţie, de exploatare); norme aplicabile produselor (limite de concentraţie sau de emisie pentru un produs dat); programe de acţiune în favoarea protecţiei mediului; programe de ajutor financiar.

 Primul pas pentru dezvoltarea planurilor de mediu, într-un mod coerent, a fost conceperea unui sistem integrat de mediu, a unui sistem pentru prezervarea biodviersităţii, a speciilor protejate, precum și un proiect pentru controlul și prevenirea inundaţiilor.

 

Beneficiari:

Agentia Naţională pentru Protecţia Mediului;

Ministerul Mediului și Pădurilor;

Agenţia Naţională Apele Române.

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.