AS-agr.jpg
 

Agricultura

In România se fac din ce in ce mai multe progrese în domeniul agriculturii, un domeniu cu mult potenţial. Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală vizează îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol și forestier, prin consolidarea potenţialului suprafeţelor mari de teren, pretabile pentru agricultură și îmbunătăţirea mediului din spaţiul rural.

Acești pași trebuie făcuţi printr-o politică uniformă, prin norme eficiente, și programe de modernizare tehnologică a agriculturii, care să susţină creșterea productivităţii  muncii, a nivelului de educaţie și competenţă, precum și dezvoltarea canalelor de comercializare a produselor fermierilor.

Crearea unor sisteme informatice integrate permite o viziune coerentă a activităţilor agricole, precum și un control ridicat al fondurilor utilizate. Nu în ultimul rând, modernizarea tehnologică atrage beneficiari ai programelor agricole, prin reducerea timpilor de așteptare și de soluţionare a cererilor și transparentizarea proceselor.

Beneficiari:

Agentia pentru Plăţi și Intervenţii în Agricultură (APIA)

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.