AS-gov.jpg
 

eGovernment

O dată cu apariţia și dezvoltarea industriei calculatoarelor și Internetului, presiunea asupra administraţiilor, din punct de vedere al eficienţei a crescut, iar tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a furnizat instrumentele necesare pentru a realiza acest lucru cu ajutorul guvernării electronice. E-government a creat posibilitatea entităţilor administraţiei publice să devină eficiente, cu servicii de mai bună calitate, și cu o mai mare implicare în relaţia cu cetăţenii. Deasemenea, aplicaţiile online pot genera economii în ceea ce priveşte colectarea şi transmiterea datelor, oferirea de informaţii şi comunicarea cu cetăţenii, dar și comunicarea.

 

Beneficiar:Centrul Naţional România Digitală (CNRD) din cadrul MCSI

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.