as_home_150.jpg
 

SIPRIM

SIPRIM este un sistem informatic integrat global, cu o largă arie de cuprindere în serviciile funcţionale ale unei Primării și cu o interdependenţă a datelor,  care sunt gestionate pe o bază de date unică, apelabilă în regim web prin intermediul aplicaţiilor informatice.

In câteva cuvinte, SIPRIM este un ansamblu informatic:

  • modern și performant,
  • unitar;
  • distribuit;
  • integrat;
  • integral;
  • interoperabil, destinat funcţionarului public din primării și cetăţeanului.

SIPRIM este o soluţie optimă și completă de aplicaţii integrate, destinate următoarelor activităţi: cadastru imobiliar și edilitar, urbanism, investiţii, salubritate și iluminat public, impozite și taxe locale, patrimoniu public și privat, juridic-contencios, retrocedare proprietăţi, registru agricol, secretariat-registratură, audienţe, protecţie socială, stare civilă, buget-execuţie bugetară, financiar-contabilitate, personal-salarizare, audit intern, protecţie civilă.

 Beneficii: 

  • Sistem Informatic Geografic-GIS (dezvoltat și implementat) –  suport pentru cunoașterea și operarea în regim electronic a datelor de natură cadastrală și urbanistică;
  • Eficienţă și precizie a datelor în cadrul Primăriei, datorită gestionării aplicaţiei de management de documente prin intermediul SIPRIM;
  • SIPRIM asigură prin componentele back office și front office informaţiile utile funcţionarului public și cetăţeanului, în concordanţă cu conceptul eAdministraţie.
 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.