as_home_150.jpg
 

ECO – Sistem Informatic Economic

ECO este o soluţie ERP dedicată instituţiilor administraţiei publice locale, care rezolvă într-o formulă integrată, cu tehnologie web, cu bază de date unică, problematica activităţilor financiar-contabile și de buget-ex, cutie bugetară.

Sistemul este modular și flexibil, cuprinzând:

  • Gestiunea materialelor, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;
  • Gestiunea operaţiilor financiare efectuate prin casierie și prin bancă;
  • ALOP (Angajare, Lichidare, Ordonanţare și Plată);
  • Contabilitatea generală;
  • Calculul și contabilitatea salariilor;
  • Generarea bugetului și a execuţiei bugetare;
  • Obtinerea bilanţului și a anexelor proprii dării de seamă.

Beneficii:

  • Flexibilitate în administrarea aplicaţiilor, securitate și unitate în exploatare-datorită structurilor de date, a modularizării functionalităţilor, precum și raportărilor grefate pe modelul organizaţional concret (organigramă); 
  • Independenţa în funcţionare – interfaţă este user-friendly, configurabilă în raport cu drepturile de lucru ale fiecărui operator;
  • Parametrizare rapoarte –rapoarte detaliate, având multiple posibilităţi de filtrare date și informaţii.
 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.