as_home_150.jpg
 

Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS)

Incepând cu anul 2007, România beneficiază de fonduri pentru agricultură de la UE sub formă de plăţi directe pe suprafaţă.

Condiţii de eligibilitate pentru fermieri:

 • Utilizarea unei suprafeţe de teren agricol mai mare sau egală cu 1 ha, formată din parcele mai mari de 0,3 ha;
 • Menţinerea terenului în bune condiţii agricole și de mediu.

Proiectul a fost împărţit în mai multe etape și a durat doi ani.

Prin sistemul IACS sunt gestionate următoarele scheme de plată pe suprafaţă: SAPS (schemă de plată unică pe suprafaţă), CNDP (plăţi naţionale directe complementare) și LFA (plăţi pentru zone defavorizate). IACS   gestionează cererile de plată depuse de fermieri şi verifică corectitudinea informaţiilor declarate de aceştia (compararea datelor declarate de fermieri cu o serie de date de referinţă stocate în bazele de date ale sistemului).

Descrierea sistemului:

Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) reprezintă principala componentă a sistemului IT al APIA și are cinci module:

 • modul achiziţie date;
 • modul verificare administrativă;
 • modul verificare pe teren;
 • modulul calcul plăţi;
 • modulul autorizare plăţi.

Registrul fermierilor centralizează informaţii cu privire la fermieri și reprezintă componenta cu cea mai mare bază de date din instituţie.

Sistem de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) – asigură vizualizarea și mentenanţa blocurilor fizice, create pe bază de ortofotoplanuri pe care sunt identificate blocurile. S-a creat astfel un sistem de blocuri fizice unic identificate la nivel naţional. LPIS este vital, tinand cont că suma plăţilor directe acordate unui fermier depinde în mod direct de suprafaţa de teren utilizată de acesta. Aceste două tipuri de date (ortofoto şi blocuri fizice) s-au reunit într-un sistem de informaţii geografice (GIS).

Reglementare de Piaţă – este sistemul dedicat cerealelor, vinului, cărnii de pasăre și ouălor, cărnii de porc, zahărului, etc.

Sistem de contabilitate-financiar – procesează activităţile financiare și de contabilitate ale APIA;

Sistem de gestionare a documentelor – gestionează documente și furnizează bonusuri importante pentru APIA comparativ cu sistemul tradiţional de documente imprimate.

Beneficii:

 • Tehnologii moderne pentru accesarea și utilizarea fondurilor;
 • Creșterea transparenţei prin intermediul proceselor specifice (depunere cereri de finanţare și analizare);
 • Reducerea timpului de așteptare pentru fluxul de procesare a cererilor;
 • Sistem compatibil cu sistemul UE și implementat în conformitate cu directivele UE;
 • O gestionare, analizare și procesare mai bună cu privire la cererile de finanţare;
 • Simplificarea fluxului administrativ al APIA.
 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.