as_home_150.jpg
 

Sistem de management al cotelor de lapte

Proiectul a stabilit cadrul legislativ pentru piaţa de desfacere a laptelui, urmărind deasemenea menţinerea unui mediu de afaceri profitabil pentru sectorul de producţie a laptelui.

Implementarea sistemului s-a derulat de-a lungul a doi ani, din iulie 2007 până în decembrie 2009, și a fost realizată în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Tara noastră are la acest moment o cotă pentru livrări de aproximativ 1 million de tone, care poate fi ajustată de la un an la altul, în următoarele condiţii:

 • cota pentru vânzări directe este transformată în cotă pentru livrări sau invers;
 • dacă se impune o reducere a cotei sau se acordă o cotă suplimentară.

Cumpărătorii sunt responsabili pentru plata taxelor către autoritatea competentă (Departamentul de Administrare a Cotei de Lapte – DACL). Atunci când un producător de lapte își depășește cota individuală, plătește cumpărătorului o taxă pentru depășirea cotei, iar cumpărătorul, la rândul lui, va plăti DACL-ului această taxă. Fiecare zi de întârziere suportă o penalizare care trebuie plătită în contul special al Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
Sistemul de Gestionare a Cotelor de Lapte urmărește:

 • Aprobarea cumpărătorilor și modificarea acestora;
 • Calculul, alocarea și realocarea cotelor individuale de lapte din cota naţională de referinţă;
 • Stabilirea rezervei naţionale și alocarea cotelor din rezerva naţională;
 • Administrarea cotelor de lapte ale producătorilor din România;
 • Gestionarea vânzărilor directe și a livrărilor –sunt identificaţi producătorii care nu și-au folosit întreaga cotă sau  care au depășit-o;
 • Monitorizarea soldului de lapte determină taxa aplicabilă pentru depășirea cotei naţionale de referinţă;
 • Gestionarea cotelor în domeniul verificărilor efectuate atât pentru producătorii de lapte cât și pentru procesatorii de lapte;
 • Rapoartea conform legislaţiei aplicabile;
 • Gestionarea instrumentelor necesare transferării cotei de către producători.

Beneficii:

 • Transparenţa procesului de tranzacţionare și analizare;
 • Eficientizarea timpului de așteptare pentru fluxul de tranzacţionare al cotei;
 • Automatizarea procesului de introducere date și centralizarea infromaţiilor;
 • Creearea și administrarea unei  baze de date cu statusul cotei de lapte;
 • Automatizarea proceselor de raportare către CE.
 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.