as_home_150.jpg
 

Servicii mentenanţă si suport

Serviciile de suport IT acoperă o zonă vastă de la partea de hardware și reţelistică, până la aplicaţiile software și procesele de business ale clientului.  Activitatea de suport este în principal axată pe rezolvarea problemelor specifice ale unui produs sau serviciu, în timp ce mentenanţa oferă ajutor companiilor pentru rezolvarea problemelor hardware, software, de reţea și securitate.

Tipuri de suport IT:

 1. Suport unidirecţional la distanţă;
 2. Suport de nivel 1 (sistem de tip help-desk cu preluarea și rezolvarea cazurilor simple prin e-mail/online);
 3. Suport on-site (presupune prestarea tipurilor de servicii agreate, pe bază de abonament lunar);
 4. Suport complet pe bază de contract.

Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm colaborarea pe bază de contract, întrucât este metoda cea mai satisfăcătoare din punct de vedere al raportului preţ/calitate servicii.

Câteva beneficii ale colaborării cu un furnizor specializat în acest tip de servicii:
1.  Identificarea rapida a problemei și a soluţiei optime de catre Furnizor;

2. Acces la serviciile specialiștilor fără limită de intervenţii;

3. Flexibilitatea clientului pentru a alege tipul de suport și nivelul de servicii (SLA) potrivit cu specificul organizaţiei sale;

4. Creșterea disponibilităţii și timpului de funcţionare a sistemelor informatice;

5. Maximizarea profitului și minimizarea costurilor;

6. Crește satisfacţia angajatilor și a clienţilor.

Categorii:

 1. Suport hardware - diagnosticare și soluţionare a problemelor hardware;
 2. Suport reţea  - adminstrarea reţelei locale, monitorizare și eficientizare a resurselor de reţea ; asigurarea securităţii (utilizatori, trafic, protecţie);
 3. Suport aplicaţii- identificarea și rezolvarea problemelor, procurarea și instalarea de patch-uri și update-uri, rezolvarea problemelor specifice semnalate de client sau dezvoltarea de functionalităţi și module noi, atât pentru softurile de bază – platforme (Microsoft, IBM, Oracle, Open Source etc.) cât și pentru aplicaţiile specifice de business ale clientului.

Alte servicii:

Suport securitate IT – identificarea și gestionarea procedurilor de securitate, gestionarea unui centru de recovery în caz de dezastre, backup, alte proceduri; Acest tip de suport poate fi asociat cu suportul hardware, de reţea și software deoarece toate acestea au câte o importantă componentă de securitate care trebuie luată în calcul.

Audit IT analiza cantitativă și calitativă a sistemelor de producţie și suport (IT&C) ale clientului în scopul dimensionării acestora pentru a maximiza eficienţa proceselor de business. Un astfel de audit are ca și rezultat un set de rapoarte și un business case care vor ajuta clientul să  ia cea mai bună decizie pe termen scurt, mediu și lung.

Externalizare parţială/totală a serviciilor IT – în funcţie de necesităţi, putem furniza aceste servicii, după o analiză prealabilă a proiectului, pentru a stabili cea mai eficientă metodă de colaborare. Avantajul unui astfel de contract stă în posibilitatea clientului de a se focaliza pe activităţile sale de bază, în timp ce sistemul informatic va fi administrat de resurse dedicate competente, controlul rămânând în zona clientului.

In ceea ce privește zona de mentenanţă, abordăm fiecare proiect printr-o analiză sistematică a echipamentelor și resurselor unui client, astfel încât să eficientizăm activitatea acestuia și să îl sprijinim în reducerea costurilor IT.

Tipuri de servicii de mentenanţă IT:

 • Mentenanţă Hardwareasigurarea funcţionalităţii echipamentelor în parametrii agreaţi, pe toată durata contractului;
 • Mentenanţă Software – actualizare a aplicaţiilor informatice, prin adăugare de noi funcţionalităţi astfel încât să fie compatibile cu echipamentele hardware;
 • Mentenanţă Reţea – supravegherea funcţionării eficiente a reţelei informatice;
 • Mentenanţă securitate – asigurarea permanentă a securităţii sistemelor.
 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.