as_home_150.jpg
 

Servicii audit informatic

Serviciile de audit informatic reprezintă în esenţă un cumul de evaluări complexe, menite să ajute orice companie în identificarea modului de proiectare și implementare a infrastucturii IT, precum și a  măsurii în care această infrastructură răspunde necesităţilor directe ale angajaţilor și ale companiei. Prin astfel de evaluări, putem analiza obiectiv nivelul de performanţă  tehnică a companiei, și putem emite ulterior “reţete de succes” , prin identificarea minusurilor și recomandarea unor soluţii de eficientizare a proceselor.

Obiective ale auditului informatic

  • Evaluarea eficienţei resurselor hardware și software;
  • Identificarea problemelor care afectează eficienţa activităţii companiei;
  • Identificarea potenţialelor elemente de risc al securităţii sistemelor IT din cadrul companiei.

Ce presupune un audit informatic

  • Verificarea și evidenţierea infrastructurii hardware (sisteme, servere, echipamente), precum și a soluţiilor software, individuale și integrate la nivel de companie;
  • Evaluarea securităţii resurselor IT ( modalitatea de stocare a datelor, configurare servere, politica de utilizare a Internetului, acces la aplicaţii și documente interne, sisteme de logare și proceduri de autentificare a utilizatorilor);
  • Realizarea unui raport de audit, care cuprinde prezentarea punctelor slabe și forte ale infrastructurii, precum și recomandări de îmbunătăţire ale acesteia;
  • Prezentarea unui nou concept de infrastructură IT, la cerinţa clientului, care să răspundă punctual necesităţilor reale.

Beneficii ale auditului informatic

  • Creşterea productivităţii prin identificarea soluţiilor de optimizare a sistemelor şi fluxurilor de lucru;
  • Conştientizarea potenţialelor riscuri la care este supusă activitatea companiei;
  • Reducerea costurilor cu infrastructura IT prin eliminarea eventualelor puncte critice.

 

 

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.