as_home_150.jpg
 

Project management

Un proiect are trei obiective principale :

 1. Timp (incadrarea  in termen);
 2. Bani (incadrarea in buget);
 3. Scop (indeplinirea obiectului proiectului).

Acestea trebuie indeplinite SIMULTAN.

ASESOFT INTERNATIONAL poate oferi consultanță tehnică de specialitate și servicii de management de proiect pentru diverse tipuri de sisteme. Echipa noastră are o vastă experiență în redactarea de propuneri tehnice pentru diverse proiecte (cu finanțare europeană -fonduri structurale) ce presupun cheltuieli pentru soluții, și servicii IT, precum și echipamente hardware.  Conform metodologiei de management de proiect, asigurăm monitorizarea derulării proiectelor, cu respectarea a trei etape principale:

 1.      Planificare proiect

Impreună cu furnizorul selectat, planificăm proiectul, stabilind fiecare parametru, și modalitatea de derulare a proiectului;

2.     Urmărire proiect (Project tracking)

Monitorizare complexă proiectului prin care soluționăm problemele apărute, precum și conformitatea implementării soluției, sau furnizării echipamentelor:

 • Time Management –monitorizare realizat vs estimat și previzionare a datei estimative de finalizare a proiectului;
 • Cost Management – monitorizare a sumelor cheltuite față de cât s-a realizat și față de cât s-a bugetat (ex: previziuni asupra depășirilor de costuri);
 • Change Management – de-a lungul derulării unui proiect, apar inevitabil schimbări, al căror control trebuie asigurat de echipa de project management;
 • Risk Management – monitorizarea si controlul riscurilor ce pot afecta proiectul, și stabilirea măsurilor pentru prevenirea crizelor;
 • Procurement Management –totalitatea proceselor de achiziții din cadrul proiectului (hardware, infrastructură, servicii,etc);
 • Quality Management – totalitatea proceselor de planificare și control a calității lucrărilor.

   3.  Livrare proiect

Impreună cu furnizorul, project managerul va asista la finalizarea și închiderea proiectului, asigurându-se că acesta a fost finalizat corespunzător cu cerințele beneficiarului. Un pas foarte important, în cadrul finalizării proiectului, care însă nu este de multe ori luat în considerare, este partea de transfer de cunoștințe de la membrii echipei de proiect, către utilizatorii finali ai beneficiarului.

 Transferul se efectuează astfel:

 •  Prezentare finală – participă reprezentanții organizatiei proiectului și ai beneficiarului;
 •  Sumar al proiectului – poate fi o referință importantă pentru viitoare proiecte și cuprinde o descriere de bază cu responsabilii de proiect, tehnici folosite, costuri, metode, etc.;
 •  Evaluarea reciprocă a membrilor echipei – un moment important pentru primirea și livrarea feed-back-ului;
 • Raport final despre proiect – cuprinde analiza din punct de vedere economic a proiectului, analiza planificării, evaluarea calității informațiilor adunate pe parcursul proiectului;
 • Training – conform contractului, sau servicii conexe la cererea beneficiarului;
 • Pregătirea și predarea unui set complet de livrabile: documentație tehnică, descriere si interpretarea testelor efectuate, rutine si proceduri precum si propuneri organizationale de operare si suport;
 • Implicarea specialistilor beneficiarului in planificarea si derularea tuturor fazelor de proiect.

Beneficiar: Spitalul Clinic “Sf. Maria” București

 

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.