as_home_150.jpg
 

Registrul Faunei și Florei

Până la acest moment, România nu a dispus de un sistem de gestionare a informaţiilor privind biodiversitatea, de aceea, pasul implicit a fost de a crea un sistem GIS, integrat web, cu scopul raportării datelor în domeniul  protecţiei naturii la nivel naţional către Comisia Europeană și Agenţia Europeană de Mediu. Proiectul se aliniază directivelor 92/23/EEC Directiva Habitatelor, privind conservarea habitatelor naturale, a faunei și florei sălbatice și 79/409/EEC Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice. Pasul cel mai important făcut o dată cu implementarea Registrului a fost centralizarea consolidată a datelor privind conservarea naturii. Sistemul permite generarea de rapoarte QA/QC, precum și monitorizarea de audit a datelor și operaţiunilor (acestea pot fi urmărite și controlate pe parcursul perioadelor de raportare și între raportări succesive).

Procese de business

  • Bază de date de raportare privind zonele protejate de interes comunitar pentru Agenţia Europeană de Mediu din cadrul CDDA (bazele de date comune privind zonele protejate);
  • Bază de date de raportare privind zonele protejate de interes comunitar (SCI) și cele special protejate pentru păsări (SPA) pentru CE (ca parte din Natura 2000 și în conformitate cu Directivele pentru Habitate și Păsări);
  • Bază de date de raportare despre conservarea stării speciilor și habitatelor, în conformitate cu Articolul 17 al Directivei Habitatelor pentru CE;
  • Bază de date de raportare privind derogările pentru speciilor de interes comunitar ale CE ca și parte din sistemul HABIDES.

Descrierea Sistemului: Sistemul integrează Natura 2000, Articolul 17 al Directivei Habitatelor pentru CE și sistemele Habides. Componenta web – GIS publică servicii prin intermediului Serverului ESRI ArcGIS și oferă utilizatorului opţiunile de selectare, vizualizare, editare și analiză/sinteză.

 

 

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.