as_home_150.jpg
 

Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională (12 Noiembrie, 2010)

Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională POSDRU/77/3.2/A/52416

CATRE TOTI POTENTIALII OFERTANTI,

În conformitate cu prevederile Normei interne de achiziţii – “Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai POSDRU, în calitate de beneficiar, vă transmitem prin prezenta

INVITATIE DE PARTICIPARE

la procedura competitivă de cerere de oferte, organizată în vederea atribuirii contractului de Furnizare Aplicaţie de gestiune a fluxurilor informaţionale în cadrul proiectului “Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională” (Coduri CPV: 48783000-0) – în conformitate cu documentaţia de atribuire.

Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 23 noiembrie 2010, ora 10.30 la sediul Companiei ASESOFT Internaţional SA din Str. Mihai Bravu, Nr. 10, Cod poştal: 100550, Localitate: Ploieşti, Ţara: România, cu termen limită de depunere a ofertelor în data de 23 noiembrie 2010, ora 09.30, la adresa mai sus menţionată.

Sursele de finanţare ale acestui proiect sunt 70% Fonduri Europene şi 30% Contribuţie proprie.

Limba de redactare a ofertei şi a documentelor care însoţesc oferta: limba română. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională: în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare este „Cea mai avantajoasă Ofertă economică”.

Elaborarea şi prezentarea ofertei pentru participarea la procedura de atribuire a contractului se va face în baza documentaţiei de atribuire furnizată de Compania ASESOFT Internaţional SA. Documentaţia de atribuire a contractului de furnizare poate fi obtinută gratuit, la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat, de la sediul Companiei ASESOFT Internaţional SA cu sediul în Str. Mihai Bravu, Nr. 10, Cod poştal: 100550, Localitate: Ploieşti, Ţara: România

Pentru obţinerea documentaţiei de atribuire a contractului sau pentru informaţii suplimentare, vă comunicăm următoarele detalii de contact: email corina.grigorovici@asesoft.ro, adresa web www.asesoft.ro.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

 

Corina GRIGOROVICI

Specialist Fonduri Structurale

S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A. – Str. Mihai Bravu, Nr. 10, Ploiești, Prahova, 100550

E-mail: corina.grigorovici@asesoft.ro; Mobil: (+40) 731.040.878

 

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.