as_home_150.jpg
 

Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională (07 Mai, 2012)

Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională POSDRU/77/3.2/A/52416

CATRE TOTI POTENTIALII OFERTANTI,

în conformitate cu prevederile Normei interne de achiziţii – „Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai POSDRU, în calitate de beneficiar, vă transmitem prin prezenta

INVITATIA DE A PARTICIPA

la procedura competitivă de cerere de ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare “Servicii de îndrumare şi consiliere privind proiectul de formare” în cadrul proiectului „Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională” (Cod CPV: 79998000-6), în conformitate cu documentaţia de atribuire.

Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 22 mai 2012, ora 10,30 la sediul S.C. ASESOFT International S.A. din Str. Mihai Bravu, Nr. 10, Cod poştal: 100550, Localitate: Ploieşti, Jud. Prahova, cu termen limită de depunere a ofertelor în data de 22 mai 2012, ora 09,30, la adresa mai sus menţionată.

Sursele de finanţare ale acestui proiect sunt 70% Fonduri Europene si 30% Contribuţie proprie.

Limba de redactare a ofertei si a documentelor care însoţesc oferta: limba română.

Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională: în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „cea mai avantajoasă ofertă economică”.

Elaborarea şi prezentarea ofertei pentru participarea la procedura de atribuire a contractului se va face în baza documentaţiei de atribuire furnizată de S.C. ASESOFT International S.A.

Documentaţia de atribuire a contractului de furnizare poate fi obţinută gratuit, la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat, de la sediul S.C. ASESOFT International S.A., cu sediul în Str. Mihai Bravu, Nr. 10, Cod poştal: 100550, Localitate: Ploieşti, Jud. Prahova.

Pentru obţinerea documentaţiei de atribuire a contractului sau pentru informaţii suplimentare vă comunicăm următoarele detalii de contact: email office@asesoft.ro, adresa web www.asesoft.ro.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Corina GRIGOROVICI

Specialist Fonduri Structurale

S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A. – Str. Mihai Bravu, Nr. 10, Ploieşti, Prahova, 100550.

E-mail: corina.grigorovici@asesoft.ro; Mobil: (+40) 731.040.878

 

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.