as_home_150.jpg
 

Natura 2000

Ce înseamnă Natura 2000?

Reţeaua Natura 2000 este o reţea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar.  Din 1992, UE promovează dezvoltarea reţelei de arii de conservare a naturii Natura 2000, care să acopere ţările membre UE, dar și ţările candidate. Realizarea proiectului se bazează pe două directive ale Uniunii Europene, Directiva Habitate și Directiva Păsări, ce reglementează modul de selectare și desemnare a siturilor și protecţia acestora.  După aderare, în legislaţia românească aceste două Directive sunt transpuse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 / 20 iunie 2007,  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice , cu modificările ulterioare.

Natura 2000 este o reţea constituită din situri Natura 2000 de două tipuri: Arii Speciale de Conservare (SAC – Special Areas of Conservation) constituite conform Directivei Habitate și Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA-Special Protection Areas), constituite conform Directivei Păsări. Extinderea reţelei actuale Natura 2000 s-a dovedit necesară ca urmare a concluziilor și seminariilor biogeografice ale Comunităţii Europene, inclusiv digitizarea precisă a zonelor graniţelor Natura 2000 în GIS. Sistemul integrat pentru administrarea datelor zonelor protejate urmărește respectarea celor trei directive: 92/23/EEC Directiva Habitatelor, privind conservarea habitatelor naturale, a faunei și florei sălbatice, 79/409/EEC Directiva păsărilor privind conservarea păsărilor sălbatice și 2007/2/EEC Directiva de instituire a unei infrastructuri pentru Informaţii Spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE).

Descrierea sistemului

Implementarea proiectului a durat 1 an și s-a derulat între Decembrie 2009 și Decembrie 2010. Consolidarea informaţiilor la nivel naţional (inclusiv raportare QA/QC), precum și raportarea automatizată către CE, au fost două dintre principalele beneficii ale implementării proiectului. Deasemenea, cu ajutorul aplicaţiilor web și a website-ului, disponibil 24 h/7, s-a putut formaliza un proces constant de diseminare a informaţiilor către publicul larg. Nu în ultimul rând, s-a ajuns la un nivel crescut de stocare a datelor, precum și a timpului de urmărire a acestora.

Sistemul de informaţii este împărţit în două secţiuni, având funcţionalităţi specifice:

 

  • Front-end – pentru utilizatorii externi, expune funcţiile de vizualizare a datelor cu caracter public, fiind gestionat de către întregul sistem de informaţii;
  • Back-end –susţine functionalităţile Front End.

 

 Sistemul de informaţii pentru gestionarea siturilor:

 

  • Implementează formularele standard ale Natura 2000 pentru noile situri Natura 2000;
  • Consolidează datele în conformitate cu cerinţele UE;
  • Dispune de o bază de date geo-spaţiale relaţională (SGBDR) având capacităţi dezvoltate de replicare & back-up;
  • Sistem avansat GIS – Sistem de informaţii geografice bazat pe tehnologia ESRI;
  • Gestionează resursele, procesele și documentele;
  • Sisteme și servicii suport pentru inter-operabilitate cu sisteme externe (ex. INSPIRE Geoportal al Ministerului Mediului și Pădurilor).

 

 

 

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.