as_home_150.jpg
 

Safe Sea Net – Sistem integrat de management al navelor pentru traficul maritim

Proiectul a fost implementat în două etape, prima parte a acestuia s-a derulat de la începutul lunii Mai 2008 până în luna Octombrie 2008, iar a doua etapă, care a cuprins partea de update, s-a derulat între Octombrie și Noiembrie 2010. Scopul dezvoltării unui sistem de monitorizare și informare al navelor Safe Sea Net este legat de îmbunătăţirea siguranţei și eficienţei traficului maritim, prin creșterea nivelului de răspuns al autorităţilor la incidente, accidente sau situaţii potenţial periculoase pe mare. Sistemul de monitorizare este în concordanţă cu  prevederile Directivei 2002/59/CE din 27 iunie 2002 referitoare la  instituirea unui sistem de informare şi monitorizare privind traficul navelor (SafeSeaNet). Operatorul unei nave care doreşte să intre în portul unui stat membru trebuie să comunice, în prealabil, autorităţilor portuare competente o serie de informaţii, în special despre încărcăturile periculoase şi poluante. Este prevăzută dotarea obligatorie cu Sisteme de identificare automată (AIS) şi de înregistrare automată a datelor de voiaj (VDR sau „cutiile negre”) în limitele unui calendar precis.

Descrierea sistemului:

SafeSeaNet are două tipuri de notificări: notificări Nave și notificările PortPlus.

  • Notificare Nave: sistemul de raportare oferă SafeSeaNet detalii cu privire la poziţia unei nave, voiaj și informaţii cu privire la marfa transportată. Notificările se bazează pe mesajele Sistemului Automat de Identificare (AIS) trimise automat de nave prin intermediul fiecărei staţii VHF și recepţionate de staţiile de coastă aflate în rază;
  • Notificare PortPlus: notifică SafeSeaNet faptul ca un vas specific trebuie să intre într-un anume port și înregistrează sosirile, care sunt emise 72/24 ore pentru a permite Autorităţii Portuare să  pregătească inspecţii, ora exactă a sosirii și plecării (ATA/ATD), necesare pentru a putea calcula numărul de inspecţii pe care fiecare MS trebuie să le întreprindă, detalii le despre materialele periculoase transportate (notificare SafeSeaNet cu detalii despre nava transportatoare) și generează un raport de incidente legate de siguranţa navei, mediu, sau alte categorii predefinite de tipul “nave interzise”.

Mecanismul solicitare/răspuns reprezintă un mesaj unificat de cerere/răspuns pentru sarcinile de recuperare informaţii ale PortPlus (previzionare de informaţii cu privire la sosire, plecare sau despre materialele periculoase). Utilizatorul poate solicita informaţii despre diferitele etape de apelare pentru anumite nave, voiajul curent al unei nave, apelurile efectuate de o navă în cadrul unui port European,  pe o anumită perioadă de timp, precum și confirmarea și un set întreg de informaţii cu descrierea bunului periculos aflat la bord.

SafeSeaNet permite gestionarea situaţiei inspecţiilor obligatorii și periodice ale navelor maritime. Deasemenea, sistemul are un modul de raportare complex, care cuprinde statistici despre traficul inregistrat pentru fiecare port, inspecţiile și incidentele înregistrate pentru fiecare vas, precum și confirmarea transmiterii cu succes a mesajelor gestionate. SafeSeaNet oferă imagini în timp real cu privire la poziţiile navelor maritime în cadrul apelor teritoriale Române (cu ajutorul GIS).

Beneficii:

  • Stabilirea unei reţele între autorităţile maritime;
  • Conectarea sistemului naţional SSN la Reţeaua Europeană SSN;
  • Armonizarea schimbului de informaţii;
  • Implementarea eficientă a reglementărilor;
  • Prevenirea accidentelor pe mare și a poluării;
  • Implementarea eficientă a legislaţiei maritime cu privire la siguranţă;
  • Colectarea și diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile maritime.

 

 

 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.