as_home_150.jpg
 

Agenţia Naţională “Apele Române”

Proiectul WIMS (Water Information Management System) a strâns și consolidat într-o bază de date geo-referenţiată, informaţii cu privire la peste 200.000 de obiecte (lacuri, râuri, infrastructuri de resurse de ape, etc.) administrate de ANAR, urmărind respectarea prevederilor Directivei 2007/60/CE (protecţia împotriva inundaţiilor) și a Directivei INSPIRE.

Directiva 2007/60/CE are ca scop stabilirea unui cadru pentru evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, cu scopul de a reduce consecințele negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică asociate cu inundațiile în cadrul Comunității. Conform acesteia, statele membre realizează hărți de hazard și hărți de risc de inundații la nivelul districtului la scala cea mai potrivită pentru zonele identificate. Pentru pregătirea hărților de risc și a hărților de risc de inundații pentru zonele identificate, care sunt partajate cu alte state membre, are loc un schimb prealabil de informații între statele membre. Aceste schimburi de informații trebuiau formalizate și integrate, pentru a consolida sistemul la nivel internațional, și acest proces a fost susținut prin Directiva INSPIRE, elaborată în principal în scopul de a consolida politica Uniunii Europene în materie de mediu. INSPIRE reprezintă norma de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană, conform căreia datele furnizate de către fiecare stat membru trebuie să fie uşor accesibile prin intermediul serviciilor web de căutare şi, în acelaşi timp, să poată fi combinate fără dificultate cu cele furnizate de către restul statelor membre.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 2 ani, din 2008 până în 2010, iar platforma informațională creată permite stocarea documentelor, precum și creșterea accesibilității acestora, prin instrumente de quick search. In acest fel, s-a reușit eficientizarea fluxurilor la nivelul ANAR, traduse printr-o îmbunătățire a comunicațiilor, culturii organizaționale și a performanței generale. Publicul larg are acces la informațiile relevante în domeniul apelor prin intermediul portalului extern dezvoltat.

Ce cuprinde sistemul integrat?

 • Portal Extern (platformă de comunicaţii Portal Intern (platformă de comunicaţii interne);
 • HydroMap (aplicaţie cadastrală pentru resurse de apă);
 • DWFA (aplicaţie pentru gestionarea documentelor);
 • GIS (Aplicaţii GIS: situaţia resurselor de apă, sistem de avertizare la depășirea nivelului bazinului, calitatea apelor, harta sistemului informaţional, etc);
 • MIS (modul de extragere și raportare informaţii centralizate).

WIMS în cifre:

 • 50 de persoane implicate în proiect;
 •  51 locații(Active Directory);
 •  13 locații  – 1500 conturi de e-mail;
 •  98 servere, 52 rack-uri, 13 SAN servere;
 •  1500 utilizatori;
 •  271 utilizatori care au fost trainuiți;
 •  200.000 obiecte cadastrale spațiale.

Tehnologii folosite:

 • Microsoft SharePoint Services 3.0;
 • MOM, ISA Server, WSUS;
 • ESRI ArcEditor, ArcInfo;
 • Mike Basin;
 • Microsoft SQL 2005 and SDE Databases;
 • Active Directory System.
 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.